Miljöpolicy

Företaget arbetar aktivt mot en förbättrad miljö, på arbetsplatsen och för omgivningen.

Övergripande miljömål:

  • Minska vårt behov av fossila bränslen /oljor
  • Vid inköp aktivt efterfråga miljöanpassade produkter och tjänster
  • Minimera energiförbrukningen

Detaljerade miljömål

Som målsättning har vi att arbeta med miljöfrågor i vår vardag och inte vara främmande för nya maskiner eller drivmedel, som påverkar vår miljö positivt.

Vi arbetar aktivt med att förnya vår maskinpark med teleskoplastare som uppfyller miljökraven, EUs direktiv 2006/42/EC och 2004/108/EC.

Alla deltar aktivt i miljöarbetet på företaget och vi vill erbjuda våra kunder; den minsta möjliga negativa miljöpåverkan med bibehållen god kvalitet.


Några av våra återkommande kunder